Welkom

 

Voorzitter Leidy Wiggers stopt

AALTEN – Huurdersvereniging 't Walfort bestaat twintig jaar. De druk bezochte oprichtingsvergadering werd gehouden op 26 april 1997 bij de Soos in Aalten. Negen bestuursleden en een werkgroep gingen aan de slag onder leiding van voorzitter Leidy Wiggers. Leidy maakte een heleboel mee tijdens haar voorzitterschap, veel fusies, veel geschillen, veel problemen maar ook vrijwel altijd een oplossing. Nu, na twintig jaar, houdt Leidy het voor gezien. Zij draagt de voorzittershamer over aan Joke Vreeman.

Leidy herinnert zich: "Ik ben naar de oprichtingsvergadering geweest omdat ik huurder was maar ook omdat ik het interessant vond. Na de officiële oprichting was ik voorzitter van de huurdersvereniging die in het leven werd geroepen omdat in de jaren '90 De Woonplaats ontstond na diverse fusies. Gevolg daarvan was dat er geen jaarlijkse ledenvergaderingen meer werden belegd en dus het contact met de huurder eigenlijk ophield. Daarom kwam er een wetgeving: huurders moeten zich kunnen verenigen. De Woonbond heeft samen met huurders statuten en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en huurdersvereniging 't Walfort was een feit. Overigens werden in heel Nederland dergelijke huurdersverenigingen opgericht."

"In het begin vond ik het best spannend om te overleggen met al die vooraanstaande mensen waar we mee te maken kregen, maar dat went op den duur. We onderhielden contact met de gemeente, huurders en verhuurders. We begonnen met een negenkoppig bestuur en zelfs een werkgroep. We hebben als bestuur alle huurders persoonlijk bezocht. We hebben heel wat veranderingen en fusies meegemaakt en veel knelpunten op kunnen lossen vanuit ons kantoor aan de Prinsenstraat", aldus Leidy. Ze vervolgt: "Ik heb me samen met het toenmalige bestuur verdiept in de huurders/verhuurders materie, collega huurdersverenigingen gevraagd hoe zij te werk gingen, veel gelezen, cursussen gevolgd en symposia bezocht. Je moet gewoon bijblijven. Ik heb met veel plezier dit werk gedaan en er veel van geleerd. Ik treed uit het bestuur van de huurdersvereniging maar blijf nog wel als vertegenwoordiger in het huurdersplatform actief."

Op de jaarvergadering van dinsdag 26 april nam Leidy afscheid, nadat ze nog één keer de vergadering voorzat. Na het officiële gedeelte kreeg de scheidende voorzitter bloemen en een Parkerpen met inscriptie van Irene Kransen van De Woonplaats. George Angenent, voorzitter van huurdersvereniging Dinxperlo, maakte Leidy blij met een bloemenbon en bedankte haar voor de ondersteuning bij de voorbereidingen om van een bewonersraad tot een huurvereniging te komen. Angenent glimlacht: "Leidy heeft me ooit gesommeerd om te stoppen met een speech omdat ze wilde dat huurdersvereniging 't Walfort ook nog aan het woord zou komen…" Stien ter Bogt van de bewonerscommissie van De Esdoorn overhandigde Leidy een bos bloemen en bedankte haar voor alle gesprekken en bemiddelingen die zij voerde met en voor bewoners en De Woonplaats.

Van het bestuur van huurdersvereniging 't Walfort kreeg Leidy een mand met geraniums, waar ze achter kan gaan zitten… "We wilden graag 'Vlijtige Liesjes' erbij doen maar die waren er nog niet!" Penningmeester Jan Pennings bedankte haar met een blauwe envelop, maar wel eentje die ze gerust meteen kon openmaken, want het was er een met inhoud. Omdat huurdersvereniging 't Walfort 20 jaar bestaat, heeft iedere aanwezige een deurstopper cadeau gekregen.

De nieuwe voorzitter, Joke Vreeman, zal wellicht meer gebruik gaan maken van het internet voor het opslaan van documenten bijvoorbeeld. Ze zegt: "Eerst moet ik voldoende inzicht hebben in de huidige gang van zaken. Hierbij kunnen we best wat hulp gebruiken. We hopen dat zich spoedig enthousiaste mensen aanmelden om ons bestuur te versterken of die incidenteel inzetbaar zijn. Gelukkig heeft Leidy aangeboden dat ik met vragen bij haar mag aankloppen!"


www.hv-walfortaalten.nl
Prinsenstraat 35, Aalten, tel. 06-11422171

 
 

hv 't Walfort staat graag voor u klaar.

Links J. Vreeman rechts L. Wiggers 

 

Ga naar boven