Sub-Startpagina
Sub-Startpagina
De Vereniging
Nieuwsbrief nov 2019
Rechten
Huurders rechten
Lid worden
Agenda
Notulen ALV 2019
Links
Vacatures
Activiteiten met submenu
B.C. De Hoge Grindte
B.C. Koningshof
B.C. De Esdoorn
B.C. Kattenberg
Stadsbroek
Klachten
Contact pagina
Privacy Verklaring
Rechten Huurders
Huurprijs controleren
Huurprijscheck

Juridisch Loket

Ontnomen uit.
Huurders rechten
Contact pagina
Agenda
B.C. De Hoge Grindte
Nieuwsbrief nov 2019

Welke rechten en plichten heb ik als huurder?


Als huurder moet u zich aan regels houden. U moet bijvoorbeeld de huur op tijd betalen. Maar u heeft ook rechten. Zoals recht op huurbescherming.


Regels waar huurders zich aan moeten houden


Als u een huis huurt, houdt u zich aan het volgende:

  

 • U betaalt op tijd de huur. In het huurcontract staat hoe hoog de huur is. En op welke dag van de maand u de huur betaalt.
 • U gebruikt de woning als een ‘goede huurder’. U repareert zelf kleine reparaties. Of u geeft geen overlast.


Rechten voor huurders


Als huurder heeft u recht op:

  

 • Huurbescherming. Dit voorkomt dat uw verhuurder zomaar de huur stopzet. Huurt u tijdelijk een woning dan heeft u minder huurbescherming. De verhuurder kan niet tussentijds de huur opzeggen. Maar wel als de afgesproken tijd van de huur voorbij is.
 • Huurprijsbescherming. U heeft recht op huurprijsbescherming als u woont in of op een:

  

 • sociale huurwoning;
 • kamer;
 • woonwagen;
 • woonwagenstandplaats.           


Het maakt dan niet uit of u een contract heeft voor onbepaalde tijd. Of een contract voor tijdelijke huur. In beide gevallen heeft u recht op huurprijsbescherming.


Uw ìhuurprijs mag u laten controleren door de Huurcommissie. Het gaat dan om de prijs die u bij de start van de huur betaalt. Huurt u een woning in de vrije sector?

Dan moet u de ìhuurprijscheck wel binnen de eerste 6 maanden doen. Voor sociale huurwoningen kunt u de check ook later doen.

  

 • Woonplezier, zodat u ongestoord geniet van uw woning. Niet dat uw verhuurder bijvoorbeeld zomaar uw woning binnenkomt. Of dat hij het gebouw waar uw woont niet opknapt.

  

 • Huurtoeslag. Hier heeft u alleen recht op als u aan de voorwaarden voldoet. Uw inkomen en huur mogen bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Bekijk dan de ìvoorwaarden voor huurtoeslag bij de Belastingdienst.


Advies voor huurders


Heeft u als huurder vragen, bijvoorbeeld over:

  

 • (buren)overlast;
 • slecht onderhoud van uw woning;
 • uw huurcontract.


Neem dan contact op met ìHet Juridisch Loket of de ìHuurcommissie.Ontnomen uit: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-rechten-en-plichten-heb-ik-als-huurder

Post- en kantooradres:

Prinsenstraat 35

7121 AE Aalten

Voor contact klik hier

Voor onze agenda klik hier

Hv 't Walfort

Nieuws

Ons bestuur is j.l. versterkt met

twee bestuursleden:


Bestuurslid / Penningmeester

Wanda ter Harkel


Bestuurslid: / Vce-voorzitter

Louise de Slegte


Aspirant-bestuurslid / bouw-

deskundige:

Kim Visser


De Hoge Grindte:

klik hier


Nieuwsbrief: Klik hier