Sub-Startpagina
Sub-Startpagina
De Vereniging
Nieuwsbrief nov 2019
Rechten
Huurders rechten
Lid worden
Agenda
Notulen ALV 2019
Links
Vacatures
Activiteiten met submenu
B.C. De Hoge Grindte
B.C. Koningshof
B.C. De Esdoorn
B.C. Kattenberg
Stadsbroek
Klachten
Contact pagina
Privacy Verklaring
"Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats"
Contact pagina
Agenda
Klachten
B.C. De Hoge Grindte
Nieuwsbrief nov 2019

Klachten


Als u een klacht heeft; waar kunt u dan terecht?


Dat is de vraag van veel huurders.

 

          Het kan voorkomen dat u (als huurder) een klacht heeft over de woning of omgeving.


Allereerst kunt u dit met De Woonplaats bespreken.


          U schrijft een brief of e-mail, zodat voor beide partijen duidelijk is wat en wanneer u contact heeft opgenomen en waarover. Krijgt u geen reactie, neem dan contact op en vraag of uw brief/ email is ontvangen en geregistreerd staat.


Is de reactie van De Woonplaats niet naar tevredenheid, kunt u uw situatie voorleggen aan de hv 't Walfort.


U dient in elk geval uw klacht eerst voor te leggen bij De Woonplaats, voor u onze bemiddeling vraagt.


U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van ons; indien nodig bespreken wij eén en ander op onze bestuursvergadering.


Mochten al uw en onze inspanningen geen resultaat opleveren, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de "Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats"


Dit is een commissie waarin verschillende woningcorporaties uit de regio zitting hebben, tevens iemand met een juridische achtergrond.

Het advies dat deze commissie uitbrengt richting de woningcorporatie wordt veelal overgenomen.Het is belangrijk dat u niet blijft zitten met uw probleem, maar op zoek gaat naar recht.

Post- en kantooradres:

Prinsenstraat 35

7121 AE Aalten

Voor contact klik hier

Voor onze agenda klik hier

Hv 't Walfort

Omhoog

Nieuws

Ons bestuur is j.l. versterkt met

twee bestuursleden:


Bestuurslid / Penningmeester

Wanda ter Harkel


Bestuurslid: / Vce-voorzitter

Louise de Slegte


Aspirant-bestuurslid / bouw-

deskundige:

Kim Visser


De Hoge Grindte:

klik hier


Nieuwsbrief: Klik hier