Sub-Startpagina
Sub-Startpagina
De Vereniging
Nieuwsbrief nov 2019
Rechten
Huurders rechten
Lid worden
Agenda
Notulen ALV 2019
Links
Vacatures
Activiteiten met submenu
B.C. De Hoge Grindte
B.C. Koningshof
B.C. De Esdoorn
B.C. Kattenberg
Stadsbroek
Klachten
Contact pagina
Privacy Verklaring
Lid worden
Contact pagina
Agenda
B.C. De Hoge Grindte
Nieuwsbrief nov 2019

Lid worden


Waarom zou u lid worden?


Elke vereniging heeft belang bij veel leden. Ook hv 't Walfort. Hoe meer leden hoe sterker de hv 't Walfort in de onderhandelingen met De Woonplaats staat.


 

Wat zijn de kosten?


Het lidmaatschap bij hv 't Walfort bedraagt € 0,70 per maand. Dit wordt door De Woonplaats gelijk met de maandelijkse huur geïncasseerd en is te zien op de specificatie bij de jaarafrekening.

 

Hoe word u lid?


Tegelijk met het aangaan van het huurcontract, wordt u lid van de huurdersvereniging. Dit uiteraard tenzij u aangeeft dit niet te willen.
Mocht u – nog- geen lid zijn en dit wel willen worden, kunt u contact met ons of met De Woonplaats opnemen.
Op de jaarlijkse huurspecificatie kunt u zien aan het bedrag van €0,70 of u lid bent. 


Wijzigingen?


Eén keer per maand krijgen we van De Woonplaats een overzicht van nieuwe leden,

opzeggingen en verhuizingen binnen De Woonplaats.

Die gegevens bestaan uit: voorletters, achternaam en adres.
Wij vragen om uw emailadres door te geven aan ons.

Deze gebruiken we alleen om algemene informatie en/of uitnodigingen te mailen

Post- en kantooradres:

Prinsenstraat 35

7121 AE Aalten

Voor contact klik hier

Voor onze agenda klik hier

Hv 't Walfort

Nieuws

Ons bestuur is j.l. versterkt met

twee bestuursleden:


Bestuurslid / Penningmeester

Wanda ter Harkel


Bestuurslid: / Vce-voorzitter

Louise de Slegte


Aspirant-bestuurslid / bouw-

deskundige:

Kim Visser


De Hoge Grindte:

klik hier


Nieuwsbrief: Klik hier