Sub-Startpagina
Sub-Startpagina
De Vereniging
Nieuwsbrief nov 2019
Rechten
Huurders rechten
Lid worden
Agenda
Notulen ALV 2019
Links
Vacatures
Activiteiten met submenu
B.C. De Hoge Grindte
B.C. Koningshof
B.C. De Esdoorn
B.C. Kattenberg
Stadsbroek
Klachten
Contact pagina
Privacy Verklaring
Nieuwsbrief nov 2019

B.C. De Hoge Grindte
Nieuwsbrief nov 2019
Contact pagina
Agenda

Nieuwsbrief

Wat had ik gehoopt deze nieuwsbrief anders te beginnen en dat we weer met ons “normale” leven bezig zouden zijn. Maar helaas. Ik moet u wederom vertellen dat wij dit voorjaar wegens de corona maatregelen, geen jaarvergadering kunnen houden. Zoals het er nu uitziet vestigen wij onze hoop op het najaar. Uiteraard houden wij u op de hoogte hiervan. Wel zal de kascontrole plaatsvinden, zodra dit weer mag gezien het aantal personen dat bij elkaar mag komen. Op dit moment werk ik aan het secretarieel jaarverslag van 2020. Het zal u vast niet verbazen dat daar niet zo heel veel in te melden zal zijn.

Wel hebben wij ons best gedaan om een leuke nieuwsbrief voor u samen te stellen en wij hopen dat u deze met veel plezier zal lezen.

Houd voor “actuele zaken” onze website in de gaten en natuurlijk onze facebookpagina. Wij hopen zelf dat we zo spoedig mogelijk weer normaal kunnen vergaderen op ons kantoor en u daar te kunnen ontvangen.

Ik wens u veel leesplezier en namens ons bestuur: Blijf gezond!

Uw voorzitter Diana

  

Wij hebben ook feestbook.U kunt ons vinden op:

Huurdersvereniging 't Walfort Aalten

  

Penningmeester Met ingang van 1 April 2021 houdt Jan Pennings op als bestuurslid en penningmeester van Huurdersvereniging ’t Walfort. Jan heeft tot onze spijt, om persoonlijke redenen besloten zijn taken voorlopig neer te leggen. Jan had meerdere taken, dat is de reden dat er vraag was naar een

Ik heb besloten, in overleg met onze medebestuursleden om deze taken op mij te nemen, omdat de andere leden al voldoende werkzaamheden hebben. Als je bestuurslid bent, ben je een aantal uren in de maand bezig om de vereniging te ondersteunen in de werkzaamheden. Er komt vaak meer bij kijken dan men zou denken. De Huurdersvereniging 't Walfort heeft meerdere bijeenkomsten en vergaderingen met de huurdersverenigingen uit omliggende woonplaatsen en Wooncorporatie De Woonplaats. Daarnaast is er nog het Tripartite overleg met de Gemeente Aalten, De Woonplaats en de Huurdersverenigingen. Dan zijn er ook zo af en toe cursussen die je kunt volgen. Deze hebben veelal te maken met huur, huurders, de manier waarop er gewerkt wordt en waarom er huurverhogingen plaatsvinden. Sinds ruim een jaar hebben wij meerdere bestuursleden en ik moet zeggen dat dit toch wel prettig werkt, met meerdere ideeën en inbreng als gevolg. Dit komt de huurders alleen maar ten goede, net als feedback van de huurders nu wij wat meer onder de aandacht komen.

Met vriendelijke groet,

Wanda ter Harkel

Ik wil graag nogmaals uw aandacht vragen voor het volgende:


Wat is het nu eigenlijk verschil tussen luchten en ventileren en waarom is dit zo belangrijk.


Ventilatie zorgt voor schone lucht in huis en dat is super belangrijk voor je gezondheid. Vuile lucht veroorzaakt of verergert bijvoorbeeld allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen maar ook schimmel. Ventileren is echter iets anders dan luchten en wordt bovendien steeds belangrijker.


Wat is het verschil tussen luchten en ventileren?

Bij luchten zet je ramen en deuren tegen elkaar open.

Zodra je het raam of de deur weer dichtdoet, hoopt de vervuiling zich weer op.

Bij ventileren wordt frisse lucht continu af-en aangevoerd.

Waarom is luchten in de meeste gevallen niet meer genoeg?


Vroeger, toen de huizen nog oud waren (ok, op dat moment waren ze nieuw), hadden we genoeg aan natuurlijke ventilatie. Via naden en kieren, roosters en klepraampjes kwam schone lucht binnen. (Let op: dit betekent niet automatisch dat de ventilatie in oude, slecht geïsoleerde huizen goed is.)


Maar inmiddels zijn woningen steeds beter geïsoleerd. Gelukkig, want: comfortabel, lagere energierekening en klimaatprobleem. En hoe beter je huis geïsoleerd is, hoe belangrijker ventilatie is. Er zijn immers geen naden en kieren meer waardoor automatisch schone lucht binnen komt.


Ventileren is dus belangrijk voor uw eigen gezondheid!

Column de Hooge Grindte

  

Op 4 april 2011 zijn mijn vrouw Ingrid en ik in het nieuwe complex aan de Geurdenstraat in Aalten komen wonen. Komende uit Deventer vraag je je dan af, waarom naar Aalten? Gewoon, omdat onze zoon met zijn gezin hier al woonden en wij daardoor regelmatig een bezoek brachten aan Aalten. Wij stonden dan met onze caravan op Camping het Walfort. Ook kende ik Aalten, omdat de winkelketen “Scholten” (nu Wibra ) waar ik werkte, een filiaal aan de Landstraat had. Aanvankelijk hadden we weinig contact met de toch wel wat gesloten Aaltense gemeenschap. Maar het verzoek van enkele bewoners om, in een op te richten bewoners commissie te komen, heb ik dankbaar aangegrepen. Zo leerden mij vrouw en ik alle bewoners beter kennen en voelen ons nu “naobers“

Het bestuur bestond uit Ria Lurvink (secretaris), Henk Eijkelkamp (penningmeester) en ik kreeg de voorzittershamer. Inmiddels is Ria Lurvink wegens verhuizing vervangen door Gerdi Goosen.

Ons eerste doel was om elkaar beter te leren kennen. Dat deden we met een gezellige middag waarbij iedereen zijn/haar eigen drankje en hapje meebracht. We hadden toen uiteraard nog geen geld in kas. In het begin leverden de bewoners, de toen nog door de woonplaats geschonken cadeau cheques in en daar werden de eerste dingen van aangeschaft.


De Hooge Grindte is een mooi gebouw maar de galerijen en Atrium waren kaal en ongezellig. Als eerste werden wat zitjes aangeschaft en de gangen opgefleurd met planten. Ook namen we contact op met “Art Aalten“ en deze verzorgt tot op heden een om de 4 maand wisselende kunstcollectie in het Atrium en de galerijen. Ook had het gebouw in het begin nog geen naam. Samen met de huurdersvereniging ‘t Walfort werd de naam “de Hooge Grindte” aangebracht en ook kwamen er borden met bewegwijzering. We waren blij met de steun in het begin van de huurdersvereniging met name Leidy Wiggers , adviserend en financieel.


Ook plaatsten we een vlaggenmast op de hoek Geurdenstraat /de Hoven . Vervolgens werden er stoelen en tafels aangeschaft, zodat we maandelijks in het atrium konden koffie drinken en de nieuwjaarsreceptie en andere activiteiten konden houden. Ook fietstochten in de mooie omgeving van Aalten en spelletjesavonden werden door de Activiteitencommissie georganiseerd.

Bijzonder is ook de fijne samenwerking (naoberschap) met onze overburen Marga Klompé. Samen met hen, de Kattenberg en Geurdenhof hielden we de jaarlijkse burendagen. Ook werden er in de Geurdenstraat met kerst Fairybell Lichtbomen geplaatst. Dat viel zo goed in smaak bij Marga Klompé dat ook zij aan hun zijde lichtbomen hebben gezet. Met de kerstdagen een prachtig gezicht.

Ook hebben we in besprekingen met de woonplaats verschillende problemen en zaken op kunnen lossen. Voor het komende jaar staan de tuin en luifels boven de ingangen op het programma.


Door de corona crisis kunnen dit jaar de geplande activiteiten helaas niet doorgaan en we merken dat de bewoners deze toch wel missen.


Al met al mogen we stellen dat ons doel, bewoners tot elkaar brengen en een fijne woonomgeving creëren geslaagd is. Dank aan iedereen die hieraan hebben meegewerkt.

Co Pamboer

Met een jaar corona achter de rug en een aaneenschakeling van persconferenties met steeds weer nieuwe maatregelen, valt er toch ook iets positiefs te melden voor onze leden.

Vanaf 1 juli 2021 gaat de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Ook de huur voor mensen met een hoger inkomen gaat niet omhoog. Dit geldt tot 30 juni 2022.

Het maximale huurverhogingspercentage wordt voor 2021 op 0% gezet in de gereguleerde huursector. Voor huurders die een sociale woning huren betekent dit dat zij geen jaarlijkse huurverhoging krijgen, ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Gemiddeld scheelt dit een huurder rond de zes euro per maand.

Woningcorporaties en grotere verhuurders worden tegemoet gekomen via de verhuurderheffing. Voor de kleinere verhuurders wordt uitgezocht of er mogelijkheden voor tegemoetkoming zijn.

Alle verhuurders die in de gereguleerde sector huurwoningen verhuren, moeten zich houden aan de 0%. De huurbevriezing geldt voor:

• Woningcorporaties en particuliere verhuurders.

• Het gaat om alle kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

• Bij huurwoningen is de aanvangshuurprijs van belang: lag deze bij de beneden de (toenmalige) liberalisatiegrens, dan valt de woning in de gereguleerde sector.

• Voor 2021 is de liberalisatiegrens voor de aanvangshuurprijs maximaal € 752,33 per maand.

Let op! Uitzondering wordt gemaakt voor woningen die verbeterd zijn door renovatie of verduurzaming. De huren van deze woningen kunnen wel verhoogd worden.


De huurliberalisatiegrens is een term die in 1989 in het leven is geroepen door de overheid. Deze grens bepaalt of het gaat om een woning die geschaard wordt onder de sociale-huurwoningen of juist om een woning in de vrije sector. Dit is tevens belangrijk voor de vraag of je in aanmerking komt voor huursubsidie of niet. Ook bepaalt het of er voor je woning een maximale huurprijs en een maximale huurverhoging geldt of dat de verhuurder dit zelf mag bepalen. De huurliberalisatiegrens wordt jaarlijks vastgesteld. In 2016 is de grens voor drie jaar bevroren op € 710,68. In 2019 is de liberalisatiegrens weer gestegen en in 2020 ging deze wederom omhoog naar € 737,14 en in 2021 naar € 752,33.

Penningmeester


Sinds 2013 ben ik lid van het bestuur en van mei 2016 tot heden vervul ik de rol van penningmeester, wat best een uitdaging is. Van 2016 tot 2019 was ik ook als notulist werkzaam. In een periode van 8 jaar is er veel veranderd, 3 bestuursleden zijn vertrokken en we kregen tot twee maal toe een nieuwe voorzitter. Gelukkig kwamen er ook nieuwe bestuursleden bij, waardoor het bestuur niet te klein werd. Vanwege privéomstandigheden neem ik per 5 April 2021 afscheid als bestuurslid en penningmeester van Huurdersvereniging ’t Walfort. Het was doorgaans een mooie tijd met veel hoogtepunten en een enkel dieptepunt. Ik wens het bestuur veel sterkte en wijsheid toe bij hun werkzaamheden in de komende jaren.


Met vriendelijke groet,

Jan Pennings

Wij bedanken Jan dan ook voor zijn werkzaamheden.

We zullen hem missen!

  

nieuwe penningmeester.

Nieuws

Ons bestuur is j.l. versterkt met

twee bestuursleden:


Bestuurslid / Penningmeester

Wanda ter Harkel


Bestuurslid: / Vce-voorzitter

Louise de Slegte


Aspirant-bestuurslid / bouw-

deskundige:

Kim Visser


De Hoge Grindte:

klik hier


Nieuwsbrief: Klik hier

Post- en kantooradres:

Prinsenstraat 35

7121 AE Aalten

Voor contact klik hier

Voor onze agenda klik hier

Hv 't Walfort